Diskuse, připomínky k zákonu o branných spolcích

Posted in Novinky

Prezidend ASDS ČR odeslal připomínky, návrhy a podněty k připravovanému zákonu a zapojil se tak, jménem ASDS, do přípravy zákona o branných spolcích. Využíváme tak možnosti veřejného zapojení do diskuse, která může vyústit ke zmírnění dopadu pro držitele zejména poloautomatických dlouhých zbraní. Ministerstvo obrany vypsalo 5 tématických oblastí a naše připomínky, návrhy naleznete zde :

Oblast 1 a 2

Oblast 3

Oblast 4

Oblast 5