IPSC v ČR

Posted in IPSC v ČR

   Střelbu dle pravidel IPSC v České republice prezentuje Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s., která je spolkem, vzniklým dne 8. 6. 1992 (tehdy občanské sdružení, působící pod názvem Asociace praktické střelby České republiky). Nyní je ASDS ČR svazem, který sdružuje spolky.

   ASDS ČR je řádným členem mezinárodní sportovní organizace International Practical Shooting Confederation ( IPSC ) a řídí se jejími základními dokumenty, pravidly a řády. Sdružuje občany, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat a propagovat svou činností smysl střelby dle pravidel IPSC jako sportovní disciplíny, a vede k bezepečnému a pohotovému zacházení se střelnými zbraněmi.