O ASDS ČR

Posted in O ASDS ČR

   Asociace sportovní dynamické střelby České republiky vznikla dne 8. 6. 1992, tehdy jako sdružení občanů. V roce 2016 pak změnila svůj název. (dříve Asociace praktické střelby České republiky)

   S ohledem na změny legislativy se ASDS ČR stala v roce 2016 svazem spolků.

   Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s. má stanovami zřízeny tyto orgány:

  1. členskou schůzi, jakožto nejvyšší orgán ASDS ČR,
  2. statutární orgán ASDS ČR - Prezident ASDS ČR,
  3. Kontrolní komisi,
  4. Generální sekretář,
  5. CNROI- Český národní institut rozhodčích.

 Prezident ASDS ČR  Roman ŠEDÝ

Roman Šedý
 

Prezident ASDS ČR jmenoval do funkce Generálního sekretáře   Jiřího MARKA