Uzavření spolupráce APSČR a LEX

Posted in Novinky

apscr-lex-1

Dne 7. dubna 2014  uzavřela Asociace praktické střelby Česká republika a LEX – občanské sdružení na ochranu    práv majitelů zbraní memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře.

Za APSČR byl dohodu podepsal prezident asociace Roman Šedý, za LEX o.s. prezident sdružení Tomáš Trávníček.    Spolupráce bude realizována zejména v oblasti aktivit týkajících se práva řádných lidí na držení a nošení zbraní a  jejich používání ke sportovní střelbě, sebeobraně a dalším legitimním účelům.

Roman Šedý: „Od spolupráce si slibujeme zejména větší jistotu toho, že i v budoucnosti budeme moci mít zbraně,  které používáme při našem tréninku a soutěžích, a používat je aspoň tak, jak to můžeme dnes. Když se podíváte na  evropskou scénu, tak právě zbraně používané při praktické střelbě jsou nejvíce ohroženy návrhy různých regulací,  omezení nebo přímo zákazů, a přitom jsou to také zbraně, které jsou nejčastěji používané pro sebeobranu. Proto  jsme rádi přijali návrh na spolupráci se sdružením LEX, které už má v obhajobě práva na držení zbraní velké  zkušenosti.“

Tomáš Trávníček: „Hlavní náplní práce našeho sdružení je hájit právo každého slušného člověka mít zbraň a  používat ji k jakýmkoli legitimním účelům. Z toho důvodu se snažíme navázat spolupráci s co největším počtem  organizací, kterých se toto právo tak či onak dotýká, ať už jsou to sportovní střelci, myslivci, sběratelé atakdále,  protože si myslím, že ten zájem na držení zbraní máme všichni společný. Spolupráce s APSČR je prospěšná i pro  nás, protože tím máme na své straně odborníky z velkého a důležitého okruhu držení zbraní.“