Formuláře ASDS ČR

Posted in Formuláře

Žádost o akceptaci závislých osob se doručuje generálnímu sekretáři ASDS ČR či prezidentovi ASDS ČR. Formulář naleznete ZDE.

Nesouhlas s uveřejněním v seznamu závislých osob se po vyplnění doručuje generálnímu sekretáři ASDS ČR. Formulář naleznete ZDE.

Evidenční kartu vyplňují členové v rámci vykazování úhrady členských příspěvků, zasílají ji generálnímu sekretáři ASDS ČR. Formulář naleznete ZDE.

Žádost o přijetí za člena ASDS ČR se zasílá prezidentovi ASDS ČR. Formulář nalezne ZDE.